Quint; Friendship 35
Watersportvereniging Schardam


Sinds 1978
Quint; Friendship 35
N i e u w s   e n   V a r i a

Maaigebieden

De afgelopen drie jaar heeft de provincie Noord-Holland, in samenwerking met de gemeente Hoorn, waterplanten gemaaid in het Hoornschse Hop.

In 2017 is gebleken dat het fonteinkruid op allerlei plaatsen in het Markermeer en het IJmeer aan een geweldige opmars bezig is.

Dit is aanleiding geweest voor het Watersportverbond, in samenwerking met een aantal andere watersportpartijen, om te trachten in 2018 te komen tot het gezamenlijk maaien van waterplanten in het Markermeer en het IJmeer.

Bijgaand treft u een voorlopige kaart aan van een aantal voorgestelde maailocaties.

Volgens onze informatie hebben ook uw leden bij het varen veel last van het fonteinkruid en maakt dit het houden van evenementen en trainingen bijna onmogelijk.

We stellen het bijzonder op prijs als uw vereniging, op basis van deze kaart, aangeeft waar i.v.m. uw verenigingsactiviteiten het maaien van waterplanten wenselijk is.

Ook het maaien van vaargeulen, naar uw haven en het gebied van de verenigingsactiviteiten, kunt u aangeven.

Wel willen we onder uw aandacht brengen dat, op basis van financiële- en vergunning gronden, het mogelijk is dat niet alle door u aangegeven gebieden gemaaid kunnen worden.

Graag ontvang ik uw reactie voor 28 december aanstaande.

Met vriendelijke groet

Rijk van Bennekom

Watersportverbond

Regioteam IJsselmeer en Markermeer

maaien 2018

Betreft : Werkzaamheden Marker Wadden

Beste watersporter,
Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die Boskalis in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten uitvoert voor de aanleg van de Eerste Fase Marker Wadden.
Rijkswaterstaat heeft een vaarverbod ingesteld voor het gebied waar wij aan het werk zijn. Het werkgebied waar het vaarverbod geldt is gemarkeerd met gele betonning met een algeheel vaarverbod als topteken. Zie ook het Verkeersbesluit zoals op 5 februari 2016 is gepubliceerd in de Staatscourant (jaargang 2016, Nr. 5298, RWSV2015-00007314).
Het is verboden om het gemarkeerde werkgebied in het Markermeer rondom de te realiseren Eerste Fase Marker Wadden met vaartuigen in, uit of door te varen zonder ontheffing.
Binnen het gemarkeerde gebied wordt met groot materieel gewerkt en zijn plaatselijk ondieptes aanwezig.
Wij verzoeken u voor uw eigen veiligheid dit vaarverbod in acht te nemen. Hartelijk dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Bart van Asperen - Hoofduitvoerder Boskalis