Quint; Friendship 35
Watersportvereniging Schardam


Sinds 1978
Quint; Friendship 35

T a r i e v e n

TARIEVENLIJST W.S.V. SCHARDAM PER 1 januari 2019

LIDMAATSCHAP


Lidmaatschap volwassenen**** p/jaar € 41,90
Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. p/jaar € 21,00
Entreegeld eenmalig € 12,90

DONATEUR

Donateursbijdrage minimaal p/jaar € 35,70

LIGGELD

Liggeld* p/m/seizoen € 47,80
vast bedrag tbv elektriciteit per ligplaats/per seiz. € 11,90
Wintertarief p/m/dag € 0,20

PASSANTEN

Passantentarief*** p/m/nacht € 1,00
Passanten bijdrage water + elektra p/nacht € 1,00

TRAILERHELLING

Alleen voor donateurs en leden per seizoen €70,30
Statiegeld sleutel € 10,00

WALPLAATSEN

tot 4 m € 45,40
> 4m € 77,50
brede boten (catamarans) € 103,50

DIVERSEN

Clubvlaggen per stuk € 10,00
Stikkers per stuk € 1,00

* Het liggeld bedraagt meterprijs x ligplaatslengte. Als de scheepslengte groter is dan de ligplaatslengte bedraagt het liggeld meterprijs x scheepslengte.
** Wanneer de ligplaatshouder voor de eerste keer een vaste plaats krijgt toegewezen, is men éénmalig een bedrag van 16,10 Euro per meter verschuldigd.
*** De maximale scheepslengte is 15 m. Voor de berekening van het passantengeld wordt de lengte naar beneden afgerond.
**** Het bedrag lidmaatschap volwassenen is inclusief contributie KNWB Donateurs die langer dan 6 weken in de haven liggen geldt € 0,30 per meter per dag, plus stroom